Skolelinux

Skolelinux (OS) Download......

 

Basert på Debian, og spesiallaget for grunnskolen.

Målet med Skolelinux-prosjektet er å sikre at elevene har dataprogram på sitt morsmål med et driftskonsept som er tilpasset og klargjort for sentralisert drift. Det følger med et opplegg for realistisk innføring og bruk av fri programvare i skolehverdagen. Hensikten er å gi universal tilgang til IKT og hindre digitale klasseskiller. Derfor brukes fri programvare fordi det også gir elever med interesse for teknologi og språk en mulighet til å skape sin egen framtid med full tilgang til alle delene dataprogram består av. En undersøkelse i 2012 viser at Linux-skoler har 36% høyere PC-dekning enn landsgjennomsnittet.

 

Skolelinux-prosjektet ble startet 2. juli 2001 av 25 datafolk som mislikte at norske skolebarn, neste generasjons databrukere blir opplært som konsumenter av kontorprodukter, framfor å bli produsenter av fremtidens teknologiske løsninger. Da må elevene ha full tilgang til alle deler av dataprogrammene, uten kunstige begrensninger som hindrer bruk. Prosjektet ble knyttet til organisasjonen Linux i skolen da denne ble opprettet 16. juli 2001. Bjerke videregående skole i Oslo var sentral i utviklingen av Skolelinux. Fra år 2000 innførte skolen bruk av officepakken StarOffice. Dette gjorde skolen interessant for Linux. Fra 2001 ble skolen hovedarena for utviklingsprosjektet Skolelinux.

 

På årsmøtet 16. oktober 2004 ble det besluttet å skifte navn til «Fri programvare i skolen», også kjent under akronymet FRISK. Prosjektet er siden drevet av mange frivillige som arbeider på felter som programmering, oversetting og kontakt med omverdenen. Over 130 programmerere bidrar aktivt i prosjektet med utvikling, tilpassing og oversetting. Skolelinux har forgreninger til Debian-edu og organisasjoner i Spania, Tyskland, Latvia og Brasil

 

 

 

 

2015 © kenthmyhre.no